Medische pedicure te Hove

Gespecialiseerde voetverzorging bestaat uit het verhelpen van voetklachten, denk daarbij aan gespecialiseerde technieken zoals nagelregulatie, orthesiologie of het aanbrengen van een nagelprothese. 

Bij diabetische of reuma patiënten kan een medische pedicure u helpen met het verhelpen, behandelen en begeleiden van uw voetproblemen. Ik adviseer een regelmatige voetcontrole om voetproblemen te voorkomen of te verlichten. Ervaring wijst uit dat een behandelfrequentie van eens per vier tot acht weken bij een persoon met diabetes of reuma normaliter volstaat voor het tijdig signaleren van complicaties.

Als Oncologisch voetzorgverlener (OVV) ben ik me ervan bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat ik een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kan inzetten in afstemming met de behandelend specialist of verpleegkundige. Ik ben opgeleid in het herkennen, inventariseren en beoordelen van voetproblematiek die specifiek is voor de oncologische cliënt, en in staat deze problematiek, met inachtneming van specifieke oncologische aandachtsgebieden, adequaat te bespreken, binnen de eigen competenties te behandelen, en zo nodig door te verwijzen en/of communiceren naar andere zorgverleners. Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen om eventuele klachten te voorkomen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x